Humanitarno društvo Lions klub Ljubljana Vega
premierno organizira

dobrodelno spletno tombolo,

ki jo boste lahko 9. 2. 2021 ob 20. uri igrali iz zavetja svojega doma.

Kupec, ki kupi vstopnico, prejme »srečko«, na kateri je zapisana unikatna kombinacija petnajstih števil med 1 in 90.
»Srečke« bodo vsakemu kupcu poslane na elektronski naslov, ki ga bo navedel ob nakupu karte. Skupaj s »srečkami« bo kupec prejel tudi splošna pravila in spletno povezavo, preko katere se bo lahko na dan dogodka udeležil dobrodelne spletne tombole.

Da bo tombola zares dobrodelna, srečni dobitnik ne bo prejel denarne ali drugačne nagrade, temveč bo organizator sredstva, zbrana s prodajo kart in drugimi prejetimi donacijami, namenil prejemniku, ki ga bo izbral srečni dobitnik.

Poleg samega žreba bo tudi zanimiv program. Z nami bodo Matej Blenkuš, Miro Brumat, Blažka Müller, Saša Vipotnik (AKA Neomi) in Dragan Živadinov.

Tombola je odprtega tipa in namenjena vsem ljudem dobrega srca. Rezervirajte si čas in se nam pridružite!

Povezani pomagamo več!Možnosti namenitve nagrade:

 1. možnost
  Bolnišnična šola v okviru bolnišnice ali zdravilišča
  Otroci osnovnih in srednjih šol, ki se zdravijo, se tudi v času bolniške morajo izobraževati. Za to skrbijo bolnišnične šole v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov. Trenutno jim dodatne težave narekuje tudi COVID-19, saj se šolanje izvaja v izjemno oteženih pogojih z velikimi omejitvami v opremljenosti.
  Srečni dobitnik lahko sam izbere eno od lokacij: Celje (I. OŠ Celje), Centeru za zdravljenje otrok Šentvid pri Stični (OŠ Ferda Vesela), Jesenice (OŠ Toneta Čufarja), Klimatsko zdravilišče Rakitna (OŠ Preserje), Ljubljana (OŠ Ledina), Maribor (OŠ Bojana Ilicha), Murska Sobota (OŠ III Murska Sobota), Novo mesto (OŠ Drska), Slovenj Gradec (Prva OŠ Slovenj Gradec), Šempeter pri Gorici (OŠ Ivana Roba), Valdoltra (OŠ Dekani)
 2. možnost
  Duh časa, projekt “Računalniki za socialno ogrožene”
  Skupina prostovoljcev, ki socialno ogroženim ter šolajočim v času COVID-19 omogoča vključenost v sodobni način življenja. Od 2011 zbirajo rabljeno računalniško opremo, jo usposobijo in podarijo posameznikom, družinam v stiski ter neprofitnim organizacijam.
 3. možnost
  Spletni časopis za otroke Časoris
  Otroci informacije dobivajo skoraj samo še na spletu in mnogi ne ločijo med pravimi in lažnimi. Časoris jim ponuja kakovostne novice v jeziku, ki jim je blizu, in temelji na poslanstvu ekipe profesionalnih novinarjev z željo, da otrokom novice ponujajo na verodostojen in jasen način.
 4. možnost
  CenterZA
  Center za zdravljenje avtizma omogoča izvajanje terapij in dostopnost zdravljenja tudi otrokom iz finančno šibkejših družin, kar je pomembno za njihovo nadaljnjo vključenost v družbo. Otroke, njihove starše in druge prostovoljce v programu izobraževanja in usposabljanja naučijo uporabe metod zdravljenja in soočanja z izzivi, ki jih prenesejo domov, kjer nadaljujejo s terapijo, kar omogoča otrokom življenje, ki ga sicer najverjetneje ne bi nikoli poznali. Center bo v primeru prejema nagrade dodal še dodatni fond terapij.
 5. možnost
  Sofinanciranje udeležbe udeležencev iz osnovnih in srednih šol na 14. svetovni mednarodni olimpijadi iz astronomije (MOAA)
  Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) vsako leto pripravlja tekmovanja iz področnih znanj. Od 2009 izvajajo tekmovanja iz znanja astronomije za 7., 8. in 9. razrede osnovnih šol ter srednje šole, kjer sodeluje več kot 3.500 udeležencev. Od 2013 tekmujejo na mednarodnih olimpijadah MOAA, kjer so prejeli 1 zlato, 7 srebrnih in 7 bronastih nagrad ter 14 pohval. V letu 2021 je 14. svetovna mednarodna olimpijada (MOAA) organizirana v Kolumbiji, ki se je udeležujeta dve ekipi s petimi tekmovalci ter mentorji.

Seznam predlaganih prejemnikov: